Wanneer moet ik de rente over een converteerbare obligatie aan de investeerders betalen?