Hoe wordt het rente percentage op de converteerbare obligatie bepaald?